ب

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 1

دومین حرف از الفبای عربی و فارسی و بسیاری از الفباهای دیگر ارزش عددی آن دو (2) ا ...

ب

1

جلد 1

کلمه ای در آغاز نام افراد و در مرحلة ثانوی نام خاندانها رایج در جنوب عربستان خ ...

با (= بو)

2

جلد 2

کلمة اردو و هندی به معنی «چاه پله دار». دو نوع اصلی آن یعنی شمالی و غربی در هن ...

باؤلی

3

جلد 2

در گذشته دولت اسلامی کوچکی در بندیلکهند از توابع هند مرکزی و اکنون جزو استان ...

باؤنی

4

جلد 2

عرب رجوع کنید به عرب ...

بائده

5

جلد 1

سید علی محمد شیرازی از مدعیان بابیت امام دوازدهم شیعیان که بعدها مدعی مهدویت و ...

باب

6

جلد 1

عنوان و صفتی برای حضرت رسول و ائمة اثنا عشر صلوات الله علیهم اجمعین در برخی از ا ...

باب (1) (یا باب الله )

7

جلد 1

عنوان برخی از مشایخ صوفیان آسیای مرکزی . این کلمه ظاهرا تلفظ محلی «بابا * »ست که ...

باب (3)

8

جلد 1

در دروازه . این موضوع ذیل دو عنوان بررسی می شود: 1) مساجد 2) استحکامات نظامی . ...

باب (4)

9

جلد 1

نام شهر دربند در دورة اسلامی واقع در داغستان در غرب دریای خزر در 261 کیلومتری ...

باب الابواب

10

جلد 1

باب الجنه رجوع کنید به قزوین ...

باب الجنه رجوع کنید به قزوین

11

جلد 1

باب السعاده رجوع کنید به استانبول ...

باب السعاده رجوع کنید به استانبول

12

جلد 1

گذرگاهی طبیعی در کوههای قفقاز میانه واقع در مشرق کوه کازبک در قسمت جنوبی رشته ...

باب اللا ن

13

جلد 1

تنگه ای به عرض 32 کیلومتر میان جنوب غربی شبه جزیرة عربستان و شمال شرقی افریقا که ...

باب المندب

14

جلد 1

باب جبرئیل رجوع کنید به مسجد النبی ...

باب جبرئیل رجوع کنید به مسجد النبی

15

جلد 1

کتاب کلامی معروف شیعی باب یازدهم از منهاج الصالح فی مختصر المصباح که علامه حلی ...

باب حادی عشر

16

جلد 1

مجموعه ای از ادارات رسیدگی به امور مالی در تشکیلات دیوانی عثمانی که «باب دفتری » ...

باب دفترداری

17

جلد 1

نام وزارت جنگ عثمانی در قرن سیزدهم . پس از انحلال ینی چری در 1241 افسر فرماندة ...

باب سر عسکری (سرعسکرقاپی سی )

18

جلد 1

باب شهر رجوع کنید به باب الابواب ...

باب شهر رجوع کنید به باب الابواب

19

جلد 1

عنوان دیوان وزیراعظم عثمانی متداول در قرون دوازدهم و سیزدهم . از قدیم الایام به ...

باب عالی

20

جلد 1

شیخ الاسلام دایره سی باب فتوی ' فتوی ' خانه ) منصب یا محل کار شیخ الاسلام * (م ...

باب مشیخت (شیخ الاسلام قاپی سی

21

جلد 1

دروازه و خیابان متصل به آن در ارگ قاجاری در تهران . نیمة جنوبی ارگ جایگاه محلة ...

باب همایون (1)

22

جلد 1

دروازة سلطنتی مدخل اصلی باروی بیرونی سرای جدید سلطان یا طوپقاپو سرای * در استان ...

باب همایون (2)

23

جلد 1

واژة فارسی به معنای پدر. این واژه که در اصل از زبان کودکان گرفته شده در بسیاری ا ...

بابا

24

جلد 1

ایل ...

بابا احمدی رجوع کنید به بختیاری

25

جلد 1

خیرالدین (خضر) پاشا ...

بابا اروج رجوع کنید به بارباروس

26

جلد 1

بابا اسحاق رجوع کنید به بابایی ...

بابا اسحاق رجوع کنید به بابایی

27

جلد 1

ایل ...

بابا جائی و قبادی رجوع کنید به جاف

28

جلد 1

بابا خان رجوع کنید به فتحعلی شاه ...

بابا خان رجوع کنید به فتحعلی شاه

29

جلد 1

بابا شاه عراقی رجوع کنید به بابا شاه اصفهانی ...

بابا شاه عراقی رجوع کنید به بابا شاه اصفهانی

30