ح

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 12

از صامتها هشتمین حرف از الفباى فارسى ششمین حرف از الفباى عربى و هشتمین حرف از ...

ح (حاء)

1

جلد 12

مقبره امام حسین علیه‌السلام و منطقه پیرامون آن. حائر/ حایر به معناى سرگردان و ...

حائر حسینى

2

جلد 12

سیدابوالحسن نماینده مجلس شوراى ملى و از فعالان سیاسى. وى در 1267ش/ 1305ق در مش ...

حائری‌زاده

3

جلد 12

ابوعلى محمدبن اسماعیل عالم رجالى و فقیه امامى سده دوازدهم و سیزدهم. منبع اصلى ...

حائرى

4

جلد 12

زین‌العابدین رجوع کنید به مازندرانى زین‌العابدین ...

حائرى

5

جلد 12

عبدالهادى مورخ معاصر ایرانى. وى فرزند میرزااحمد حائرى و نوه دخترى آیت‌الله شیخ ...

حائرى

6

جلد 12

حسن‌بن محمدباقر فقیه و متكلم امامى قرن چهاردهم. وى در 1296 در كربلا به دنیا آم ...

حائرى قزوینى

7

جلد 12

محمدصالح متبحر در فلسفه مشاء فقه و اصول كلام و تفسیر و شعر و ادب در قرن چهارده ...

حائرى مازندرانى

8

جلد 12

عبدالكریم از مراجع تقلید شیعه و بنیان‌گذار حوزه علمیه قم. او در خانواده‌اى غیر ...

حائرى یزدى

9

جلد 12

مرتضى فقیه و عالم امامى. او در 1295ش/ 1334 در اراك به دنیا آمد. نخستین پسر آیت ...

حائرى یزدى

10

جلد 12

مهدى حكیم و اصولى معاصر. پدرش شیخ‌عبدالكریم حائرى یزدى* مؤسس حوزه علمیه قم بود ...

حائرى یزدى

11

جلد 12

محمدبن حسین اندلسى تطوانى گردآورنده متون آوازى برگرفته از موسیقى عربى اندلسى ك ...

حائك

12

جلد 12

منطقه (استان) و شهرى در عربستان سعودى. 1) منطقه (استان) حائل به مركزیت شهر حا ...

حائل

13

جلد 12

صحابى و از بزرگان قبیله طى*. او برادر همسر عدی‌بن حاتم طائى (متوفى 68) فرزند حات ...

حابس‌ بن سعد طائى

14

جلد 12

زاهد محدث حنفی‌مذهب و صوفى مشهور قرن سوم در خراسان. كنیه او در بیشتر منابع ابو ...

حاتم اصم

15

جلد 12

شاعر دوره جاهلى عرب و مظهر بخشندگى. نسب حاتم به طىءبن ادد از دودمان یعْرب*بن ق ...

حاتم طائی بن عبدالله ‌بن سعد

16

جلد 12

از سرداران عباسیان در روزگار هارون و پسرانش امین و مأمون. حاتم به واسطه سابقه ...

حاتم‌بن هرْثمه

17

جلد 12

وزیراعظم شاه عباس اول (حك : 996ـ1038) صفوى. از زمان تولدش اطلاعى در دست نیست. ...

حاتم‌بیگ اردوبادى

18

جلد 12

على (عباس على) كارگردان فیلمنامه‌نویس و نمایشنامه‌نویس معاصر ایرانى. وى در 132 ...

حاتمى

19

جلد 12

محمدبن حسن كنیه‌اش ابوعلى شاعر كاتب نقاد و لغوى بغدادى قرن چهارم. وى به یكى از ...

حاتمى

20

جلد 12

میرزا محمدعلى محلاتى نویسنده سفرنامه و خاطرات و از روشنفكران دوره قاجار. وى كه ...

حاج سیاح

21

جلد 12

رجوع کنید به سلیمانى حاج‌قربان ...

حاج قربان سلیمانى

22

جلد 12

فقیه و عالم بزرگ امامى قرن سیزدهم و چهاردهم. وى در 1220 در قریه كن در شمال‌غرب ...

حاج ملاعلی ‌كنى

23

جلد 12

معروف به حاج‌آقا محمد از متخصصان موسیقى دستگاهى ایران. وى در 1289 یا 1290ش به‌ ...

حاج‌آقا محمد ایرانى مجرد

24

جلد 12

رجوع کنید به اصفهانى نورالله ...

حاج‌آقا نورالله اصفهانى

25

جلد 12

صاحب‌منصبى دربارى و نظامى دربان و مسئول هماهنگ كردن و سامان دادن به بارها و مل ...

حاجب

26

جلد 12

میرزاحیدرعلى شاعر صوفى و هنرمند سده سیزدهم و چهاردهم. او در روستاى كناره از تو ...

حاجب شیرازى

27

جلد 12

لقب دو تن از رجال مشهور قاجار. 1) حاجى علی‌خان حاجب‌الدوله از امراى دربار محم ...

حاجب‌الدوله

28

جلد 12

امین‌الدین ابوالقاسم صوفى فقیه اصولى و مفسر قرن هفتم و هشتم. نام او به صورت ام ...

حاج‌بله

29

جلد 12

رجوع کنید به حاجب شیرازى ...

حاجت شیرازى

30