م

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

رئیس جمهورى افغانستان از 1352ش تا 1357ش. او در 1327 (=1287ش) در كابل به دنیا ...

محمد داودخان

1

جلد 0

شخصیت برجست اسماعیلیان مستعلوی طیبی یمن در قرن ششم. وی از قبیل حارث از شاخ ائت ...

محمدبن طاهر حارثی

2

جلد 0

آقا علی از حکمای حوز فلسفی تهران و مروج فلسف ملاصدرا. وی در 1234 در اصفهان متو ...

مدرس طهرانی

3

جلد 0

ابوالحجاج مرداویج‌ بن زیار بن وردانشاه گیلی بنیان‌گذار سلسل زیاریان. مرداویج ...

مرداویج

4

جلد 0

از پیشگامان باستان‌شناسى در ایران. وى در 1324/1285ش در كاشان متولد شد. پس از ا ...

مصطفوى سیدمحمدتقى

5

جلد 0

بن نوْفل بن عبد مناف بن قصیکنیه ابووهْب از اشراف و بزرگان طایف بنی‌نوفل از قبی ...

مطْعم‌بن عدی

6

جلد 0

هنرنمایى در میدانها و كوچه و بازار براى جلب توجه مردم و كسب درآمد. معركه از ری ...

معركه ‌گیرى

7

جلد 0

مؤسس فرق غالی مغیریه از غلات فعال عصر اموی در كوفه و از موالی خالد بن عبد الله ...

مغیرة بن سعید

8

جلد 0

کتابی از محمدبن عبدالکریم شهرستانی (متوفی 548) به عربی در معرفی دینها و فرقه‌ ...

ملل و نحل (الملل و النحل)

9

جلد 0

صوفی ایرانی در قرن سوم. در بعضی منابع ممشاد دینوری با خواجه علو دینوری(متوف ...

ممشاد دینوری

10

جلد 0

ملک ایران در دور محمدشاه قاجار مادر ناصرالدین شاه و از زنان مؤثر در حکومت ای ...

مهدعلیا

11

جلد 0

از اصحاب برجست امام علی علیه‌السلام.از جزئیات زندگی میثم اطلاعات روشنی در دست ...

میثم تمار اسدی کوفی

12

جلد 0

رقی جزری کنیه اش ابو ایوب والی جزیره . وی در سال 40 به دنیا آمد ( ابن سعد ج7 ص ...

میمون بن مهران

13