چ

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 11

یكی‌ از همخوانها (صامتها) هفتمین‌ حرف‌ از الفبای‌ فارسی‌ هشتمین‌ حرف‌ از الفبا ...

چ

1

جلد 11

بخش‌ و شهری‌ در شهرستان‌ رودسر در استان‌ گیلان‌. 1) بخش‌ چابكسر شرقی‌ترین‌ ...

چابكْسر

2

جلد 11

شهرستان‌ خلیج‌ و شهری‌ بندری‌ در استان‌ سیستان‌ و بلوچستان‌. 1) شهرستان‌ چا ...

چابهار/ چاه‌بهار

3

جلد 11

صنعت‌ تكثیر نوشته‌ها و تصاویر بر روی‌ كاغذ كه‌ با اختراع‌ دستگاه‌ چاپ‌ توسط‌ گ ...

چاپ‌ و چاپخانه (1)

4

جلد 11

چاپ و چاپخانه در جهان‌ عرب‌. چاپ‌ كلمات‌ عربی‌ با حروف‌ متحرك‌ در قرن‌ دهم‌/ ...

چاپ‌ و چاپخانه (2)

5

جلد 11

چاپ و چاپخانه در هند دوره اسلامی‌. چاپ‌ با حروف‌ چوبی‌ حكاكی‌ شده‌ از شرق‌ دو ...

چاپ‌ و چاپخانه (3)

6

جلد 11

عنوان‌ اصلی‌ پیك‌ دولتی‌ در ایران‌ از قرن‌ هفتم‌ تا سیزدهم‌. چاپار واژه‌ای‌ تر ...

چاپار

7

جلد 11

بخش‌ و شهری‌ در شهرستان‌ درگز در استان‌ خراسان‌ رضوی‌. 1) بخش‌ چاپشلو در م ...

چاپشْلو(1)

8

جلد 11

طایفه‌ای‌ ترك‌ در ایران‌. در منابع‌ تاریخی‌ نام‌ این‌ طایفه‌ با ضبطهای‌ مختلف‌ ...

چاپشْلو(2)

9

جلد 11

رجوع کنید به چیتاگنگ‌ ...

چاتگام‌‌

10

جلد 11

نام‌ میوه‌ و گونه‌ای‌ از درخت‌ بن‌/ ون‌/ ونه‌ یا بنه‌/ بنه‌ (پسته وحشی‌ یا كوه ...

چاتْلانقوش‌

11

جلد 11

رجوع کنید به تاشكند ...

چاچ‌‌

12

جلد 11

بدرالدین‌ رجوع کنید به بدرچاچی‌ ...

چاچی‌

13

جلد 11

نوعی‌ پوشش‌ زنانه‌ كه‌ سرتا پا را فرا می‌گیرد. در باره ریشه این‌ واژه‌ آرای‌ م ...

چادر(1) (در متون‌ ادبی‌ قدیم‌: چادر)

14

جلد 11

رجوع کنید به خیمه‌ ...

چادر(2) ‌

15

جلد 11

كامل‌ سیاستمدار و روزنامه‌نگار عراقی‌. وی‌ در 1315 در بغداد به‌ دنیا آمد. پدرش ...

چادرچی‌

16

جلد 11

یكی‌ از صور كوچ‌نشینی‌ با شیوه زندگی‌ و اقتصاد سنتی‌ شبانی‌ كه‌ تركیبی‌ است‌ ا ...

چادرنشینی‌

17

جلد 11

شهرستان‌ و شهری‌ در استان‌ اصفهان‌. 1) شهرستان‌ چادگان‌. در مغرب‌ استان‌ اص ...

چادگان

18

جلد 11

زبانها. خانواده زبانی‌ چادی‌ شاخه‌ای‌ از مجموعه‌ زبانهای‌ افریقایی‌ ـ آسیایی م ...

چادی‌

19

جلد 11

شهرستانی‌ در جنوب‌ استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌ و مشتمل‌ است‌ بر دو بخش‌ مركزی‌ و ش ...

چاراویماق‌ (چهاراویماق‌)

20

جلد 11

‌ رجوع کنید به آمل‌(2) ...

چارجوی‌

21

جلد 11

رجوع کنید به چله‌ ...

چارچار‌

22

جلد 11

رجوع کنید به هزار جریب‌ ...

چارده‌كلاته‌‌

23

جلد 11

رجوع کنید به بازار ...

چارسو‌

24

جلد 11

از آداب‌ قلندریه‌ * به‌ معنای‌ تراشیدن موهای‌ سر ریش‌ سبیل‌ و ابروان‌. از دی ...

چارضرب‌ (چهارضرب‌)

25

جلد 11

عنوانی‌ برای‌ چهار سوره كافرون‌ اخلاص‌ فلق‌ و ناس‌. چارقل‌ مخفف‌ چهارقل‌ به‌ چ ...

چارقل

26

جلد 11

واحدی‌ در اندازه‌گیری‌ وزن‌ و طول‌. واژه چارك‌ در پهلوی‌ به‌ صورت‌ atrušvātak ...

چارك‌

27

جلد 11

‌ رجوع کنید به طبرستان‌ ...

چارمان‌

28

جلد 11

رجوع کنید به پروان‌ ...

چاریكار‌

29

جلد 11

عنوان‌ صاحب‌منصبی‌ در دربار برخی‌ از سلاطین‌ مسلمان‌ كه‌ وظیفه چشیدن‌ غذای‌ سل ...

چاشنی‌گیر

30