ی

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

بن عبدالرحمان قاضی‌القضاة و داعی‌الدعاة و وزیر فاطمیان(7 محرم 442ـ اول محرم 45 ...

یازوری حسن‌بن علی‌

1

جلد 0

بن اسعد بن علی مورخ صوفی و شاعر شافعی یمنی قرن هفتم و هشتم. کنیه اش ابو محمد و ...

یافعی عبد الله

2

جلد 0

مؤسس سلسل عادلشاهیان دكن. او به یوسف عادلشاه ساوى/ سوایى مشهور بود(فرشته ج 2 ...

یوسف عادلشاه

3